ecoMaresme

Ecomaresme SCCL és una cooperativa agrària agroecològica sense ànim de lucre.  Sóm una xarxa de productors de verdura ecològica del Maresme, el Vallès i el Barcelonès Nord.

Per qüestions administratives/comercials contacteu-nos a +34 693 235 002

Vam començar com una xarxa anomenada Baixa Maresme Agroecològic:

 • QUÈ ÉS LA BMA?:

La  xarxa Baix Maremes Agroecològic (BMA), som pageses que treballem per la cooperació entre les integrants, entenent que el nostre camí és l’Agroecologia.

Entenem l’agroecologia com una eina per la tranformació social, política i econòmica, englobant una forma de produir tradicional i ecològica, cap a una sobirania alimentària.

Les pageses de la BMA ens agrupem sota els criteris o bases següents:

 • BASES DE LA BMA:
 1. Som pageses, entenent que aquesta és la nostra feina principal i que no és un espai per intermediaris.
 2. Cultivem, exclusivament, sota criteris agroecològics, seguint la normativa europea vigent de producció ecològica.
 3. Prioritzem la venda directa.
 4. Ens autogestionem mitjançant l’assemblea i per consens.
 5. Cada una de nosaltres, tenim uns deures i obligacions amb la xarxa.
 6. Assistim a les assemblees mensuals.
 7. Part de la nostra producció és per l’abastiment de la pròpia xarxa.
 • COM ENS ORGANITZEM, QUI SOM I ON SOM:

El nostre òrgan de decisió és l’Assemblea. És en aquesta assemblea que es discuteix qualsevol tema que ens afecta. Totes les integrants tenim dret de veu i vot. Procurem que les solucions siguin el màxim consensuades possible.

L’assemblea es fa una vegada al mes i de manera rotativa, per les diferents finques.

Com a mínim, una persona de cada finca, està compromesa en una tasca dins la BMA.

Les tasques que desenvolupem són:

 • Logística
 • Contacte amb proveïdors
 • Gestió de comandes setmanals
 • Secretaria
 • Recepció de comandes setmanals
 • Planificació de cultius

Les pageses de la Baix Maresme Agroecològic som:

 • L’AURORA DEL CAMP SCP. Teià. auroradelcamp@gmail.com
 • PLE DE VERD. Teià. pledeverd@gmail.com
 • L’HORT D’EN PAU. Teià. lhortdenpau@gmail.com
 • CONREU SERENY. St. Geroni de la Murtra. conreusereny@gmail.com
 • DANI CAMPOS. Teià ecologicampos@gmail.com
 • EL MOLÍ D’EN VENDRELL. Sta. Eulàlia Ronçana elmolidenvendrell@gmail.com
 • L’HORTA D’ÒRRIUS. Òrrius hortaorrius@gmail.com
 • El Bròquil. Elm i Ivan Mataró  info@elbroquil.cat

 

Recent Posts