Ple de Verd

Logo Qui som

Ple de verd, al terme municipal de Teià, és una terra que va obtenir la certificació ecològica el mes d’abril de l’any 2011 després d’haver estat una colla d’anys sense ser treballada. Hi vàrem recuperar quatre feixes amb un total de 6000 metres quadrats productius.

Què volem

Practicar una agricultura que tingui com a principi fonamental la cura de la terra:

Recuperant tècniques i pràctiques tradicionals

Intercanviant coneixements tècnics i pràctics amb altres pagesos, els de tota la vida i els innovadors

 • Recuperant varietats locals
 • Racionalitzant l’ús dels recursos naturals (aigua, terra, nutrients, energia, etc.)
 • Reduint al màxim la generació de residus
 • Potenciant la rotació de conreus i la biodiversitat

Contribuir a la transformació social:

 • Teixint una organització social de cooperació, compromís i solidaritat amb els consumidors finals
 • Assegurant uns preus dignes que ajudin a dignificar la vida del pagès
 • Intercanviant produccions amb altres petits pagesos veïns que creuen en els mateixos valors à Baix Maresme AgroecològicPlantant

Practicar la transformació econòmica i cultural:

 • Tenint una relació directa de confiança entre nosaltres (les productores) i els/les consumidors/es finals
 • Potenciant els circuits curts en l’espai (de producció local) i en el temps (de temporada), distribuint els productes localment i al consumidor final
 • Garantint uns preus equitatius i justos per a tothom
 • Treballant per a la sobirania alimentària
 • Recolzant les economies locals responsables, solidàries i crítiques (cooperatives i grups de consum – ecoconsum, associacions de productors, centres socials alternatius…)
 • Transmetent el coneixement i la praxis agroecològica a altres col·lectius

Com funcionem

 • Programant les diferents sembres i plantacions en funció de la temporada i de les necessitats expressades pels consumidors
 • Intercanviant amb altres pagesos agroecològics pròxims els possibles buits de producció que ens puguem trobar à Baix Maresme Agroecològic
 • Adquirint a altres productors agroecològics allò que nosaltres i els nostres veïns no siguem capaços de produir per qüestió de clima
 • Dirigint-nos en principi als col·lectius ja esmetats amb la fórmula de cistella oberta, també a consumidors particulars que, tot i creure en els mateixos principis, no poden formar part d’aquests grups per diverses circumstàncies.

Feixa 2El nostre compromís

 • Produïr de forma agroecològica.
 • Relació directa. El consumidor pot visitar la nostra finca, els llocs on produïm les diverses verdures i hortalisses i així comprovar, in situ, els mètodes i les tècniques ecològics que utilitzem en la producció
 • Els productes més ecològics són els que es produeixen aprop del consumidor final. Treballem per autoproduir el màxim de productes que consumeixen els nostres clients
 • Transparència i claredat amb els preus.

Els nostres productes

Produim verdures de temporada, entenent i practicant l’estacionalitat dels productes com a fet bàsic en el nostre funcionament.

 • Localitat, adreça electrònica, telèfon de contacte i adreça postal

TEIÀ

info@pledeverd.cat / pledeverd@gmail.com / www.pledeverd.cat

Dani 625 99 94 81

 

 

Recent Posts