Noticies

El glifosat i els herbicides que el contenen, com el Roundup han passat  aquests dies de ser innocus  com l’aigua, a probables carcinògens

  • Actualment TV3 n’està emetent un anunci destinat a usos domèstics i de jardineria
  • La requalificació també afecta a dos herbicides més, el Malathion i el Diazinon

La notícia l’hem recollit a la web de Som lo que Sembrem: http://www.somloquesembrem.org/2015/03/roundup-probable-carcinogen-segons-loms/#.VRHTM_mG9u4

La requalificació del glifosat i dels herbicides amb glifosat portem demanant-la Som lo que Sembrem molts anys, i denunciant  les maniobres de les multinacionals com Monsanto, i els poders polítics que les protegeixen, per endarrerir al màxim el deure de revaluar la toxicitat del glifosat a la llum de totes les  investigacions acumulades durant aquests anys, i que Som lo que Sembrem hem anat recollint en el nostre document  argumentari  https://sembremvalles.wordpress.com/2012/04/17/informacions-per-a-rebutjar-els-herbicides-amb-glifosat/

Recordem que el glifosat és un herbicida usat extensament en agricultura i en particular en agricultura transgènica amb plantes transgèniques tolerants a herbicida, i que diversos transgènics que es pretenen autoritzar a Espanya i Catalunya són plantes tolerants al glifosat  i altres herbicides, així com ho són  també, aquelles  que es volen  introduir des dels Estats Units amb el TTIP (Tractat de Lliure Comerç) . El glifosat també es un producte contingut en herbicides emprats en jardineria municipal i domèstica, i, com hem denunciat diverses vegades, existeix una àmplia evidència de què els seu ús tan extensiu provoca una contaminació generalitzada per terra, aigua i aire,  s’ha detectat també a l’orina i a la sang humanes, provoca  mortandat d’amfibis i altres éssers vius, i  és més que probable causa de diverses malalties entre humans. A  països com El Salvador, Sri Lanka i altres,  es va haver de prohibir després que epidèmies de fallides renals  generalitzada entre homes joves agricultors i jornalers,  provoquessin morts massives.

Som lo que Sembrem tornem a exigir per tant  a tots els responsables polítics a nivell nacional i municipal que prohibeixin l’ús d’aquests productes, i d’altres també molt emprats i  dels quals  en els últims temps s’han trobat evidències clares de la seva toxicitat, com són els insecticides neocotinoïdes que afecten negativament a les abelles.  L’aposta de Catalunya de cara al futur ha de ser una agricultura ecològica, la conservació i protecció  dels recursos naturals que sostenen la vida, i la prevenció de les malalties de les persones i dels ecosistemes. La jardineria municipal ha d’apostar per una jardineria adaptada al medi, que prioritzi la prevenció en la gestió de plagues i malalties i   l’ús racional  de recursos com l’aigua, tal i com es va ensenyar en  el curs que Som lo que Sembrem vam coorganitzar amb l’ERA (Espai de Recursos Agroecològics) per a tècnics municipals.

Som lo que Sembrem estem  convençuts que igual que anteriorment moltes altres substàncies  usades en agricultura o en altres sectors  es van  haver de prohibir la seva venda i ús per la seva toxicitat i perillositat, els herbicides amb glifosat,  i insecticides  com els nicotinoïdes,  també s’acabaran prohibint  al nostre país.

Per tot això, demanem

  • A la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que retiri immediatament l’anunci del producte ‘Roundup’ de la multinacional Monsanto o emprendrem les accions legals pertinents.
  • Al Govern de la Generalitat de Catalunya que retiri del mercat els productes que continguin Glisofat, Malathion i Diazinon
  • Als partits polítics Que es comprometin a la retirada d’aquests productes del mercat  i clarifiquin quines són les seves apostes sobre el futur del país.
  • Reclamem així mateix una investigació, ensenyament i extensió pública centrada en l’agricultura ecològica i no en patents i bombolles tecnològiques, o en productes contaminants del medi i les persones. Des que Som lo que Sembrem vam començar la nostra tasca fa ara 8 anys hem contribuït a assolir molts canvis, res és igual ara en el país, i més que aconseguirem plegats.

S’acosten nous temps.

Som lo que Sembrem, 25 de Març de 2015

Informació de la campanya del glifosat i altres a la web de som lo que sembrem wwww.somloquesembrem.org i de Sembrem Vallès https://sembremvalles.wordpress.com/campanya-2012-de-slqs-contra-lus-dherbicides-amb-glifosat/

Telèfons de contacte per ampliar informació:

Jose Ramon Olarieta – 973 702 590

Veronica Miró – 644303941

Recent Posts